De Horsten
De Horsten

Locatie: de Horsten, Rotterdam-zuid
Opdrachtgever: STZ Woningbouwcorporatie
Jaar: 1991-1995

Plan voor de herstructurering van de naoorlogse Horsten te Rotterdam (sloop van 800 woningen, nieuwbouw van 600 woningen)
o.a. Gepubliceerd in Archis, Bouw, Architectuur en Bouwen
Dit plan heeft in september 1999, in het kader van herstructureringsplannen naoorlogse woonwijken, de voorbeeldstatus verworven van het Ministerie van VROM en de SEV