Ruimtelijke Kwaliteit Bedrijventerreinen
Ruimtelijke Kwaliteit Bedrijventerreinen

Locatie: Noord-Brabant
Opdrachtgever: provincie Noord-Brabant
Jaar: 2001-2002

Onderzoek in opdracht van de provincie Noord-Brabant en de gemeentes Breda, Eindhoven, Helmond, 's-Hertogenbosch en Tilburg
i.s.m. ARI